"Vardagsrevideringen gav en spark i arslet att förändra något" (Kursdeltagare 2013)

Hälsa

Vi erbjuder förebyggande och rehabiliterande insatser mot stressrelaterad ohälsa, med hög kvalitet och långsiktighet.

Arbete

Vi erbjuder det personliga och helhetsmässiga stöd som behövs när du ska byta arbete eller söker en helt ny karriär.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!