Länkar till forskning

åter HÄLSA  >>

De studier som gjorts hittills om Vardagsrevidering har främst varit inriktade på kvinnors rehabilitering i samband med sjukskrivning. Det pågår just nu breddade och fortsatta studier, bland annat där män finns med, och även där man använder programmet som en friskvårdande insats i förebyggande syfte för personalgrupper. Här är länkar till redan publicerade studier:

Artikel om Vardagsrevidering-ReDO™ i Läkartidningen

Artikel från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

”Vardagsrevidering – hjälp för stressade kvinnor”, artikel från Aktuellt om vetenskap och hälsa/Lunds Universitet

”Livet som en trasmatta – om vardagsstress”, artikel från Aktuellt om vetenskap och hälsa/Lunds Universitet

Ur rapport från Rehabiliteringsrådet (SOU 2011:15)