A mindful you grundades i Stockholm 2009 som ett alternativ som sticker ut för kvalitet, långsiktighet, meningsfullhet, holism och verkliga lösningar.

Louise Shaughnessy är grundare till A mindful you. Hon startade med en sång från en stadig trampolin i Eskilstunas mylla, gjorde en frivolt av kreativt skrivande och akademiska studier inom arbetsterapi och svLouiseenska, tog legitimation som arbetsterapeut och fördjupade sig inom dans, hon tjänstgjorde inom landstinget och med friare projekt inom rehabilitering, habilitering och med olika konstnärliga uttryck, liksom med naturen som redskap för rehabilitering, tog sig med en saltomortal genom egen utmattning och landade med en perfekt sträckning just där arbete och hälsa möts. Därifrån har hennes arbete med A mindful you vuxit till en blomstrande trädgård av möjligheter för människor i olika förändringsskeden. Louise är verksam som arbetsterapeut, vägledare och som aktiv i olika människovänliga projekt.

mail: louise [at] amindfulyou.se eller klicka här >
.
fsaLegitimerad enligt Socialstyrelsen
Medlem i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter