Vad tyckte deltagarna?

A mindful you, i samarbete med Medveten Vardag, genomförde Vardagsrevidering-ReDO™ på ett företag i Stockholmsområdet under hösten 2013. Vi har nu en fortsatt uppföljning hos dem var tredje månad under hela 2014. Vid träffen med gruppen ca tre månader efter kursens avslut var stressnivån generellt lägre på arbetsplatsen, och vardagstillvaron för var och en hade förbättrats både på fritiden och arbetet. Här är några citat från kursdeltagarna från februari -14:
bilden_Engberg_webb_100

”Vardagsrevideringen gav en spark i arslet att förändra något.”

”Jag stänger dörren för att kunna fokusera och har bett om att inte bli störd ibland på jobbet. Bra!”

”Jag har förstått att alla förändringar verkligen måste komma från mig själv och inte utifrån på något sätt.”

”Jag har förstått vikten av att avsluta saker. Var stressande att inte göra det förut. Nu är det förbannat skönt att kunna avsluta!”

”Att jag upptäckte att olika störningsmoment kan visa sig ha så stor inverkan när det gäller stressfaktorn var en stor aha-upplevelse som verkligen fastnat och jag försöker tänka på i så stor utsträckning som möjligt.”

”Vi sporrar varandra på arbetsplatsen. Man dras med, det är kul! Vi är alla i en positiv fas.”

”Jag har fått större förmåga att släppa en sak och att vara nöjd med att det är tillräckligt bra, att det duger! Det har gett ett större lugn.”

”Har fått mer energi på jobbet och hemma.”

”Min man har blivit lite intresserad nu, han ser ju att det funkar.”

”Jag märker att det har haft god effekt att ingen säger vad eller hur man ska göra. Frustrerande men uppenbarligen en effektiv metod.”

”Sedan kursen har jag funderat mycket över vad som är viktigt i livet. Jag försöker styra in/prioritera utifrån det.”

Kontakta oss för referenser>>